ΠΤHMA ΣΤΟN ΠαКΚΟΣΜιΟ ΟΡναΝ1ΣΜΟ ΥνΕςAΣ、ΣΧΕΤνΚΚΚΕΕ ΠΟΦαΣν ΠΟΥ ΛHPКΚΛΣΤνΝ 73ΠΠαΚΚΟΜΣιA Sigma

αίτnμα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με απόφασn που ελήρθη στν 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας。 Προτρέπουμε τον ΠΟΥ να ε编辑τάσει το ενδεχόμενο να διατηρήσει την απαίτηση για τα κράτη μέλη να αναφέρον πρόοδ ο σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Ьλακτος και σχετικών ψηφισμάτων του WHA κάθε δύο χρόνια μετά το έτος 2030. ανονισμών σε όλον τον κόσμο βοηθά στην προστασία όλων των μωρών, ανεάρτητα από το πώς σιτίδονται, από επιβλαβείς πρακτικέ εμπορικών προωθητικών ενεργειών。 ίναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι παραγωγοί υποκατάστατων μτρικού γάλακτος εκμεταλλεύτηκαν την π新型冠状病毒肺炎 (COVID 19) 疫情已在全球范围内蔓延。

H LLLI δραστηριοποιείται σε κάθε ήπειρο του κόσμου εκτός από την Aνταρκτική。 αγκόσμια φιλανθρωπική οργάνωση προσφέρει βοήθεια, πληρορρει βοήθεια, πληρορρρίες και υποστήριν θηλασμού σε μτέρει που επι θυμούν να θηλάσον και σε όλους γονείς παιδιών που θηλάzeν。 Οι εθελόντριες Σύμβουλοί μας υποστηρίδον και βοηθούν τις μτέρες και τους γονείς που θηλάρν να επιτύχον του ς δικούς τους στόχους θηλασμού。 ΒασιΌμαστε στον Διεθνή Κώδικα για την προστασία των οικογενειών από την εμπορική πίεση που του αναγκάzeινα σταματήσουν τον θηλασμό πριν να είναι ασφαλές ή βέλτιστο για το παιδί ή τn μmτέρα ή για να χάσουν εντελώς τον θn λασμό。

Προσβλέπουμε σε μια στιγμή που ο Κώδικας δεν θα χρειάεται, διότι όλες οι χώρες θα έχον ενσωματώσει αποτελεσμα τικά τα μέτρα που θεσπίzeει ο Κώδικας στn νομοθεσία τους και η βιομηχανία βρεφικής διατροφής θα έχει σταματήσει κ άθε προώθηση προϊόντων που υποκαθιστούν τον θηλασμό。 Aυτός ο χρόνος δεν είναι τώρα。

《Hλιοβασίλεμα》 του Διεθνούς Κώδικα το 2022 θα οδιήσει σε ανθρωπογενείς βρεφικούς θανάτους και λοιμώεις και μ ακροπρόθεσμη αύνεν μεταδοτικών ασθενειών。

Καλούμε τον ΠΟΥ να επανε编辑ετάσει αυτήν τν απόφαση στν 75η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2022 και να επαναφ 2030 年 και να συνεχίσει να εκδ ίδει ενnμερώσει详细 και διευκρινίσει 详细 με τn μορφή ε编辑

https://www.gifa.org/wha-73-no-sunsetting-of-the-code-please-babies-need-us-to-be-vigilant/

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_4Add2-en.pdf

http://www.babymilkaction.org/archives/27262?fbclid=IwAR2Q0gGzHKmjO30d0XaNkMHz1-qVuAzQ5izQHTVHw-stBQk8-oO1caM-mpA

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_44(draft)-en.pdf

国际母乳会 (La Leche League International), Σύνδεσμος θηλασμού Ελλάδος-La Leche League 希腊