ŽENSKÉ KRUHY A VZTAH MATKA – DCERA KLUB HRDINEK

Meila Keeton-Digby, M.Ed.
Přeložila Míša Laudicina, Terst, revidovala Jana Vitáková, Terst

Klub hrdinek

Jak přenést léčivý účinek ženských kruhů na vztah mezi matkou a dcerou

AshLee Wethington Photography

V průběhu věků se ženy ze všech společenských vrstev, s rozličnými životními příběhy, ženy různých vyznání, hodnotových systémů a kultur setkávaly ke společné práci, aby si povídaly a proto, aby se mohly podělit o svá ženská moudra. My ženy se takto scházíme, protože někde hluboko v nás tušíme, jak je důležitá vzájemná ženská podpora.

Jednoho letního dne roku 1956, na farním pikniku ve státě Illinois (USA), se takto sešlo sedm žen, které poté založily organizaci La Leche League. (1) Tyto ženy úspěšně kojily své děti (což tehdy nebylo vůbec běžné), a protože na vlastní kůži zažily výhody a dary kojení, cítily se povolány pomoci matkám, jež z řady důvodů měly problémy s kojením a chtěly se o kojení dozvědět více. Z tohoto prostého setkání několika matek vzešla významná mezinárodní organizace. V současnosti působí La Leche League v mnoha zemích po celém světě (2), na jejích setkáních se sdružují matky, aby si dodaly kuráže, získaly nové informace a navzájem se podpořily.

Christina Simantiri

Já jsem vnímala kouzlo kruhů LLL od útlého věku. Má matka, poradkyně Ligy La Leche, každý měsíc otvírala dveře našeho domu ženám z našeho sousedství a jejich dětem. Sedávala jsem u matčiných nohou a poslouchala diskuzi, při níž má matka dávala každé ženě prostor k vyjádření. Poslouchala jsem, jak si povídaly, jak se smály, sledovala jsem, jak poslouchaly. Když se teď zpětně dívám na tyto mocné ženské kroužky, které se scházely v domě mého dětství, uvědomuji si, jak se zkušenost a životy matek a žen zrcadlí, prohlubují, jsou si jedna druhé vzorem, dokážou ze svých zkušeností čerpat či sdílet jejich moudrost. A také spolu truchlí. Vnímám „posvátné“ kruhy žen a nesmazatelnou stopu, již jejich vzájemná podpora a sdílení zkušeností zanechaly v mém srdci.

O mnoho let později, když mé tři děti odrostly kojení a naše speciální dny věnované Lize La Leche nahradily míčové hry a domácí úkoly, zůstalo v mém životě prázdné místo. Když jsou naše děti kojenci či v předškolním věku, máme mnoho přirozených příležitostí se setkávat a podělit s jinými matkami o každodenní trable: na hřištích, při odchodu ze školky, na různých dětských akcích a také na setkáních LLL. Se začátkem docházky do základní školy tyto příležitosti notně prořídnou, avšak naše potřeba mít kolem sebe okruh podpory a sdílení přetrvává.

Elizabeth Stanley

Jednoho nádherného dne u nás doma ve Spojených Státech ve městě Athens, Georgia, jsem posedávala s dalšími matkami a pomyslela jsem si: „Proč by naše dcery měly čekat?“ Není přece nutné čekat až do dospělého věku na to, aby i ony mohly zažít kruh podpory, soucítění a sebelásky. Můžeme jim to poskytnout již teď!

Můžeme vychovávat naše dcery k víře v jejich vlastní hodnotu a sílu dospívajících žen, můžeme již nyní přispět k tomu, aby si mohly zažít jaké to je, mít kolem sebe sdílející kruh žen a být jeho součástí. A navíc při setkávání matek a dcer můžeme my matky diskutovat o tom, co nás při výchově našich ratolestí souží! A takto se zrodil Klub hrdinek.

Klub hrdinek vzniknul proto, aby matky a dcery mohly společně poznávat a sdílet své zkušenosti a prožitky. Každý měsíc se při našem setkání konfrontujeme s životem nějaké opravdové hrdinky: sportovkyně, vynálezkyně, umělkyně, revolucionářky. Tyto ženy z celého světa představují silné vzory pro mladé dívky, které se od nich mohou poučit a být jimi inspirovány. Při diskuzích a kreativních činnost řešíme ženská témata a zaměřujeme se na to, co dokáže posílit vztahy mezi matkami a dcerami.

V minulých časech by naše dcery vyrůstaly v kruhu sester, tet, sestřenic a přítelkyň. Dnešní kultura však přispívá k tomu, že mateřství vzbouzí u našich dcer obavy a vede k osamocení. Naše setkávání jsou pro nás protilátkou, protože nám poskytují kruh uvědomělé podpory při našich každodenních výchovných a mateřských úkolech.

Spisovatelka a básnířka Jeanette Leblanc napsala: „Kruh žen může být tou největší silou, jíž má lidstvo k disposici. Máte-li nějaký na blízku, připojte se k němu. Potřebujete-li takový kruh, hledejte ho.“

Lidská biologie nepředpokládá mateřství o samotě. Předáváním pozitivního účinku ženských kruhů na vztahy mezi matkami a dcerami vytváříme měkké hnízdo, v němž mladá dívka ví, kam patří, a ve kterém se cítí natolik bezpečně, že může vzlétnout, protože ví, že se má vždy kam vrátit.

Melia Keeton-Digby je matkou tří dětí a autorkou knihy The Heroines Club: A Mother-Daughter Empowerment Circle, publikované nakladatelstvím Womancraft Publishing v dubnu 2016. Je zakladatelkou webové stránky www.themotherdauaghternest.com.

  1. (Pozn. překladatele) La Leche League/Liga La Leche je mezinárodní nezisková organizace, založená roku 1956 ve Spojených Státech. Je světově uznávanou autoritou v oblasti kojení, jedním z hlavních partnerů Světové zdravotnické organizace a Světové aliance na podporu kojení. Je rovněž jedním z hlavních partnerů Světového týdne kojení. V češtině je možné nalézt podrobnější informace na stránkách http://www.rodina.cz/LLL/, které však nebyly již přes 10 let aktualizovány. V ČR v současné době nepůsobí žádná akreditovaná poradkyně LLL. Zájemkyně o poradenství v češtině či matky, které by se poradkyní LLL chtěly stát, mohou kontaktovat Míšu Laudicina. Míša je akreditovanou poradkyní LLL Italia, matkou tří dětí a trvale žije v Terstu; alespoň jednou ročně se vrací do Českého Krumlova, odkud pochází.

Míša Laudicina   email: lllmisha@libero.it   mobil (whatsapp): 0039 347 2925 336

2. (Pozn. překladatele) V současnosti čítá Liga La Leche zhruba 6500 akreditovaných poradkyň ve více než 70 zemích celého světa. Všechny poradkyně jsou dobrovolnice. Matka, která by se chtěla stát poradkyní, musí mít osobní zkušenost s kojením (kojit alespoň jedno dítě po dobu minimálně 12 měsíců). Akreditované poradkyně mají povinnost se pravidelně doškolovat. Nemají žádný „certifikát“ – pokud někdo toto uvádí, jedná se o lživou informaci.