ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 73η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αίτημα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με απόφαση που ελήφθη στην 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Προτρέπουμε τον ΠΟΥ να εξετάσει το ενδεχόμενο να διατηρήσει την απαίτηση για τα κράτη μέλη να αναφέρουν πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και σχετικών ψηφισμάτων του WHA κάθε δύο χρόνια μετά το έτος 2030. Αυτή η τακτική εξέταση νόμων και κανονισμών σε όλον τον κόσμο βοηθά στην προστασία όλων των μωρών, ανεξάρτητα από το πώς σιτίζονται, από επιβλαβείς πρακτικές εμπορικών προωθητικών ενεργειών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι παραγωγοί υποκατάστατων μητρικού γάλακτος εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία COVID 19 για να αυξήσουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο και να επικοινωνήσουν με τους γονείς μέσω αυτού.

Η LLLI δραστηριοποιείται σε κάθε ήπειρο του κόσμου εκτός από την Ανταρκτική. Αυτή η παγκόσμια φιλανθρωπική οργάνωση προσφέρει βοήθεια, πληροφορίες και υποστήριξη θηλασμού σε μητέρες που επιθυμούν να θηλάσουν και σε όλους τους γονείς παιδιών που θηλάζουν. Οι εθελόντριες Σύμβουλοί μας υποστηρίζουν και βοηθούν τις μητέρες και τους γονείς που θηλάζουν να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους θηλασμού. Βασιζόμαστε στον Διεθνή Κώδικα για την προστασία των οικογενειών από την εμπορική πίεση που τους αναγκάζει να σταματήσουν τον θηλασμό πριν να είναι ασφαλές ή βέλτιστο για το παιδί ή τη μητέρα ή για να χάσουν εντελώς τον θηλασμό.

Προσβλέπουμε σε μια στιγμή που ο Κώδικας δεν θα χρειάζεται, διότι όλες οι χώρες θα έχουν ενσωματώσει αποτελεσματικά τα μέτρα που θεσπίζει ο Κώδικας στη νομοθεσία τους και η βιομηχανία βρεφικής διατροφής θα έχει σταματήσει κάθε προώθηση προϊόντων που υποκαθιστούν τον θηλασμό. Αυτός ο χρόνος δεν είναι τώρα.

Το «Ηλιοβασίλεμα» του Διεθνούς Κώδικα το 2022 θα οδηγήσει σε ανθρωπογενείς βρεφικούς θανάτους και λοιμώξεις και μακροπρόθεσμη αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Καλούμε τον ΠΟΥ να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση στην 75η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2022 και να επαναφέρει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση του Διεθνούς Κώδικα παγκοσμίως μετά το 2030 και να συνεχίσει να εκδίδει ενημερώσεις και διευκρινίσεις με τη μορφή εξαμηνιαίων Αποφάσεων WHA.

https://www.gifa.org/wha-73-no-sunsetting-of-the-code-please-babies-need-us-to-be-vigilant/

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_4Add2-en.pdf

http://www.babymilkaction.org/archives/27262?fbclid=IwAR2Q0gGzHKmjO30d0XaNkMHz1-qVuAzQ5izQHTVHw-stBQk8-oO1caM-mpA

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_44(draft)-en.pdf

Μετάφραση: Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη, Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche League International, Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece