Brzi Vodič u Osnove Koda SZO (Svetske Zdravstvene Organizacije)

English Français Español

Helen Gray, London Velika Britanija

Međunarodni Kod SZO (Svetske Zdravstvene Organizacije) za Marketing Zamena za Majčino Mleko (Kod) reguliše marketing i promociju proizvoda koji zamenjuju dojenje. Kod ne zabranjuje njihovu upotrebu i prodaju već ograničava njihovu promociju.

Zašto nam je Kod potreban?

Kod je potreban da bi se zaštitilo zdravlje novorođenčadi i da bi se sprečile beskrupulozne prakse u prodaji proizvoda koji zamenjuju majčino mleko.

Šta Kod predstavlja u zakonu?

Kod je Rezolucija Svetske Zdravstvene Skupštine; preporuka nacijama da donesu zakon koji podržava rezoluciju. Međutim, ukoliko nacija nije implementirala rezoluciju koju je usvojila, ne podleže nikakvoj zakonskoj kazni.

Upravo je objavljena ažurirana verzija Koda http://www.ibfan-icdc.org/index.php/publications/publications-for-sale koja raspravlja o pravilima koja stoje iza marketinga proizvoda koji zamenjuju majčino mleko.

Šta Kod pokriva?
 • Adaptirano mleko
 • Bilo koju hranu ili piće koja bi zamenila dojenje, npr. čajevi ili hrana namenjena bebama mlađim od šest meseci, kao i adaptirano mleko namenjeno bilo kojem uzrastu
 • Flašice
 • Cucle ili bradavice za flašice
Od koga se očekuje da poštuje Kod?
 • Proizvođača, distributera, i prodavaca bilo kojih od gore navedenih proizvoda
 • Zdravstvenih radnika i volontera
 • Zdravstvenih ustanova – bolnica, klinika, itd.
Šta mora biti navedeno na etiketi?
 • Etikete moraju biti na lokalnom jeziku
 • Informacije o opasnostima veštačke ishrane
 • Etikete ne smeju da sadrže idealistički jezik ili slike, npr. srećnu bebu koja spava, ili vizuelni štit koji sugeriše da je beba zaštićena od bolesti
Šta Kod dozvoljava?
 • Upotrebu adaptiranog mleka pripremljenog na bezbedan način za ishranu beba kojima je potrebno
 • Prodaju proizvoda sa navedenim tehničkim informacijama, npr. “ 125 ml flašica od polikarbonata”
 • Činjenice od naučnog značaja za zdravstvene radnike, npr. sadržaj određenih proteina
 • Tačne informacije o bezbednoj pripremi adaptiranog mleka moraju se naći na svakoj etiketi
Šta Kod NE dozvoljava?
 • Promociju roditeljima: reklamiranje, besplatne uzorke
 • Promociju zdravstvenim radnicima: poklone, besplatne uzorke
 • Promociju unutar zdravstvenih ustanova: postere, besplatno adaptirano mleko, poklone
 • Promociju proizvoda koji nisu prikladni za bebe ( kao što su zaslađeno kondenzovano mleko)
Da li imate pitanja?

Molimo vas da sva pitanja u vezi razumevanja Koda šaljete na editorlt@llli.org kako bi na njih odgovorili u sličnom članku u jednom od narednih izdanja.

Za više informacija

Korisne informacije o Kodu mogu se naći na sajtu Međunarodne Mreže Akcije za Bebi Hranu IBFAN (The International Baby Food Action Network http://ibfan.org/code-monitoring.

Sajt Baby Milk Action takođe sadrži edukativna izdanja i material http://www.babymilkaction.org/shop#!/~/product/id=13951&prid=0&ctid=4&scid=2&tp=pl_.

Marketing Mleka za Bebe. Kome je potrebna SZO?

Globalne Agencije za Zdravlje i Dojenje

Međunarodni Kod za Marketing Zamena za Majčino Mleko (1981)

Kršenje i Rastezanje Pravila, 2014, Međunarodni Kod i rezolucije Skupštine Zdravstvene Organizacije  (štampana verzija )

Često Postavljana Pitanja u vezi Međunarodnog Koda

Zaštita Zdravlja Novorođenčadi, Vodič namenjen Zdravstvenim Radnicima za Međunarodni Kod za Marketing Zamena za Majčino Mleko

Poreklom iz Ujedinjenih Američkih Država, Helen Gray je Liderka La Leće Lige u Londonu, Velika Britanija, gde živi sa svojim mužem, Džuliajnom, i njihovo troje dece tinejdž uzrasta.  Helen je takođe Međunarodno Sertifikovana Savetnica za Laktaciju (IBCLC) i koordinator britanske radne grupe Inicijative Svetski Trendovi u Dojenju (WBTi – World Breastfeeding Trends Initiative). Ona predstavlja La Leće Ligu Velike Britanje pri Grupi Zakon za Ishranu Beba (Baby Feeding Law Group) koja se zalaže za implementaciju Međunarodnog Koda za Marketing Zamena za Majčino Mleko SZO u britanske i evropske zakone. Pratite je na tviteru:  @HelenGrayIBCLC.