ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦ ΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 73η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αίτημα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με απόφαση που ελήφθη στη ν 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας。 Προτρέπουμε τον ΠΟΥ να εξετάσει το ενδεχόμενο να διατηρήσει την απαίτηση για τα κράτη μέλη να αναφέρουν πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Εμπο ρίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και σχετικών ψηφισμάτων του WHA κάθε δύο 2030年。 Αυτή η τακτική εξέταση νόμων και κανονισμών σε όλον τον κόσμο βοηθά στην προστασία όλων των μωρών, ανεξάρτητα από το πώς σιτί ονται、από επιβλαβείς πρακτικές εμπορικών προωθητικών ενεργειών。 Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι παραγωγοί υποκατάστατων μητρι κού γάλακτος εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία 新型コロナウイルス 19 για να αυξήσουν την παρουσία τους στ ο διαδίκτυο και να επικοινωνήσουν με τους γονείς μέσω αυτού。

Η LLLI δραστηριοποιείται σε κάθε ήπειρο του κόσμου εκτός από την Ανταρκτική。 Αυτή η παγκόσμια φιλανθρωπική οργάνωση προσφέρει βοήθεια, πληροφορίες και υποστή ριξη θηλασμού σε μητέρες που επιθυμούν να θηλάσουν και σε όλους τους γονείς παιδιώ ν που θηλάζουν。 Οι εθελόντριες Σύμβουλοί μας υποστηρίζουν και βοηθούν τις μητέρες και τους γ ονείς που θηλάζουν να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους θηλασμού。 Βασιζόμαστε στον Διεθνή Κώδικα για την προστασία των οικογενειών από την εμπορικ ή πίεση που τους αναγκάζει να σταματήσουν τον θηλασμό πριν να είναι ασφαλές ή βέλτιστ ο για το παιδί ή τη μητέρα ή για να χάσουν εντελώς τον θηλασμό。

Προσβλέπουμε σε μια στιγμή που ο Κώδικας δεν θα χρειάζεται, διότι όλες οι χώρες θα έχουν ενσωματώσει αποτελεσματικά τα μέτρα που θεσπίζει ο Κώδικας στη νομοθεσία τους και η βιομηχανία βρεφικής διατροφής θα έχει σταματήσει κάθε προώθηση προϊόντων πο υ υποκαθιστούν τον θηλασμό。 Αυτός ο χρόνος δεν είναι τώρα。

Το «Ηλιοβασίλεμα» του Διεθνούς Κώδικα το 2022 θα οδηγήσει σε ανθρωπογενείς βρεφικούς θανάτους και λοιμώξεις και μακροπρόθεσμη αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών。

Καλούμε τον ΠΟΥ να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση στην 75η Παγκόσμια Συνέλευση Υγε ίας το 2022 και να επαναφέρει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση του Διεθν 2030 年 και να συνεχίσει να εκδίδει ενημερώσεις και διευκρ ινίσεις με τη μορφή εξαμηνιαίων Αποφάσεων なんだ。

https://www.gifa.org/wha-73-no-sunsetting-of-the-code-please-babies-need-us-to-be-vigilant/

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_4Add2-en.pdf

http://www.babymilkaction.org/archives/27262?fbclid=IwAR2Q0gGzHKmjO30d0XaNkMHz1-qVuAzQ5izQHTVHw-stBQk8-oO1caM-mpA

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_44(draft)-en.pdf

Μετάφραση: Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη, Σύμβουλος Θηλασμού της ラ・レーシュ・リーグ・インターナショナル, Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-ラ・レーチェ・リーグ・ギリシャ