Black Lives Matter: 「Ένα βίωμα」

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ラ・レーチェ・リーグ・インターナショナル και η Εκτελεστική Διευθύντρια εξέδωσαν την πα ρακάτω δήλωση。

Η ラ・レーチェ・リーグ・インターナショナル ρατσισμού σε ολόκληρο το ν κόσμο και το βίωμα συστηματικών ρατσιστικών πράξεων。 Οι θάνατοι των ジョージ・フロイド、ブリオナ・テイラー、アーマド・アーベリー στις ΗΠΑ、του クマンジャイ・ウォルター στην Αυστραλία、του ミド・マシア στη Νότι ο Αφρική, του 腹ムジナ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τόσων άλλων πριν από αυτούς, μας υπενθυμ ίζουν με οδυνηρό τρόπο ότι η προκατάληψη και οι διακρίσεις παραμένουν βαθιά ριζωμένες σε τόσα πολλά μέρη του σημερινού κόσμου。

Ο ρατσισμός συνιστά κρίση της δημόσιας υγείας。

Αναγνωρίζοντας τις διαρθρωτικές δυνάμεις που διαιωνίζουν τον ρατσισμό και τι ς φυλετικές ανισότητες στο σύστημα υγείας, κυρίως σε σχέση με την υγεία μητέρας κα ι νεογνού, οι εθελόντριες Σύμβουλοι Θηλασμού της ラ・ラーチェリーグ σε όλον τον κόσμο εργάζονται για τη βελτίωση των θετικών αποτελεσμάτων για την υγεία όσων έχουν βιώσει καταπίεση και αδικία。

Η LLLI είναι αφοσιωμένη στο άχαρο και μακρόχρονο έργο της διάλυσης του διαρθρωτ ικού ρατσισμού αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τα παλαιά και σύγχρονα περιστατラ・レーチェリーグ。 Είμαστε υπεύθυνοι για τον πόνο που έχει προκληθεί λόγω του ρατσισμού στην οργάν ωσήμας。 Καλούμε τις συνεργαζόμενες οργανώσεις να συμβάλουν από κοινού με τις χιλιάδες εθελ όντριές μας στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης του θηλασμού σε οικογένειε ς σε όλον τον κόσμο, οι οποίες δεν έχουν το προνόμιο να στρέψουν το βλέμμα μακρ ιά από τον φόβο, το τραύμα και τη θλίψη。

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς όλες τις οργανώσεις που εργάζονται για την εξάλειψη της καταπίεσης και του ρατσισμού。

Το Συμβούλιο της LLLI δεσμεύεται να παρέχει εκπαίδευση σε θέματα ισότητας και πολυμορφ ίας。

Εκτός από τη Δήλωση Μη Αποκλεισμού*, το Συμβούλιο της LLLI εργάζεται για την εφαρμογ ή πολιτικής και διαδικασιών Ισότητας και Μη Αποκλεισμού。

Η LLLI στηρίζει τους φορείς και τις Συμβούλους μας στο να συνεχίσουν να εφιστούν την προσοχή τους σε τρόπους εξάλειψης των φυλετικών διαφορών。

Η LLLI έχει συνυπογράψει τη Δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης Πιστοποιημένων υμβού λων Γαλουχίας、国際授乳コンサルタント協会 (ILCA)、για τη στήριξη έγχρωμων οικογενειών στις Ηνωμένες Πολιτ είες。

Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: https://lactationmatters.org/2020/06/02/ilca-statement-in-support-of-black-families-in-the-united-states/

Η δήλωση είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας https://llli.org/black-lives-matter-a-lived- experience/

#ブラックライブズマター

* Η ラ・レーチェ・リーグ・インターナショナル δεσμεύεται να υποστηρίζει κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησ κείας、φύλου、εθνικής προέλευσης、καταγωγής、ηλικίας、οικογενειακής κατάστασης、σωμ ατικής ή διανοητικής ικανότητας, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, πολιτ ικών πεποιθήσεων, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής δああή άλλου καθεστώτος προστασίας。

Η ラ・リーグ・インターナショナル υποστηρίζει τη διεθνή προσπάθεια να εξασφαλισθεί η θεμελιώδης ανθρωπιά έναντι όλ ων των έγχρωμων ανθρώπων。 Η ラ・レーチェ・リーグ・インターナショナル δεν είναι αντιπρόσωπος ή συνεργάτης, ούτε σχετίζεται νομικά με το ίδρυμα Black Lives Matte r 財団。