ללל ישראל

lllisrael.org.il

במפה שלהלן אפשר למצוא תמיכה מקומית ברחבי העולם:

אתר ליגת לה לצ’ה הבינלאומית מבקש לקבל גישה למיקום שלך – לחסום או להרשות. אם בוחרים ”להרשות“, מרכז המפה יותאם למיקום שלך. אפשר גם לחפש ברשימת המקומות שמתחת למפה כדי למצוא תמיכה באיזור שלך: