ŽENSKÉ KRUHY A VZTAH MATKA – DCERA KLUB HRDINEK

Meila Keeton-Digby, M.Ed.
Přeložila Míša Laudicina, Terst, revidovala Jana Vitáková, Terst

Club hrdinek

Jak přenést léčivý účinek ženských kruhů na vztah mezi matkou a dcerou

AshLee Wethington Fotografía

V průběhu věků se ženy ze všech společenských vrstev, s rozličnými životními příběhy, ženy různých vyznání, hodnotových systémů a kultur setkávaly ke společné práci, aby si povídaly a proto, aby se mohly podělit o svá ženská moudra. My ženy se takto scházíme, protože někde hluboko v nás tušíme, jak je důležitá vzájemná ženská podpora.

Nacido en 1956, nació en Illinois (EE. UU.), donde se convirtió en una de las principales organizaciones de la Liga de la Leche. (1) Tyto ženy úspěšně kojily své děti (což tehdy nebylo vůbec běžné), a protože na vlastní kůži zažily výhody a dary kojení, cítily se povolány pomoci matkám, jež z řady důvodů mě ly problémy s kojením a chtěly se o kojení dozvědět více. Z tohoto prostého setkání několika matek vzešla významná mezinárodní organizace. V současnosti působí La Leche League v mnoha zemích po celém světě (2), na jejích setkáních se sdružují matky, aby si dodaly kuráže, získaly nové informace a navzájem se podpořily.

Cristina Simantiri

Já jsem vnímala kouzlo kruhů LLL od útlého věku. Má matka, poradkyně Ligy La Leche, každý měsíc otvírala dveře našeho domu ženám z našeho sousedství a jejich dětem. Sedávala jsem u matčiných nohou a poslouchala diskuzi, při níž má matka dávala každé ženě prostor k vyjádření. Poslouchala jsem, jak si povídaly, jak se smály, sledovala jsem, jak poslouchaly. Když se teď zpětně dívám na tyto mocné ženské kroužky, které se scházely v domě mého dětství, uvědomuji si, jak se zkušenost a životy matek a žen zrcadlí, prohlubují, jsou si jedna druhé vzorem, do kážou ze svých zkušeností čerpat či sdílet jejich moudrost. A také spolu truchlí. Vnímám „posvátné“ kruhy žen a nesmazatelnou stopu, již jejich vzájemná podpora a sdílení zkušeností zanechaly v mém srdci.

O mnoho let později, když mé tři děti odrostly kojení a naše speciální dny věnované Lize La Leche nahradily míčové hry a domácí úkoly, zůstalo v mém životě prázdné místo. Když jsou naše děti kojenci či v předškolním věku, máme mnoho přirozených příležitostí se setkávat a podělit s jinými matkami o každodenní trable: na hřištích, při odchodu ze školky, na růz ných dětských akcích a také na setkáních LLL. Si začátkem docházky do základní školy tyto příležitosti notně prořídnou, avšak naše potřeba mít kolem sebe okruh podpory a sdílení přetrvává.

Elizabeth Stanley

Jednoho nádherného dne u nás doma ve Spojených Státech ve městě Atenas, Georgia, jsem posedávala s dalšími matkami a pomyslela jsem si: „Proč by naše dcery měly čekat?“ Není přece nutné čekat až do dospělého věku na to, aby yo solo mohly zažít kruh podpory, soucítění a sebelásky. Můžeme jim to pokytnout již teď!

Můžeme vychovávat naše dcery k víře v jejich vlastní hodnotu a sílu dospívajících žen, můžeme již nyní přispět k tomu, aby si mohly zažít jaké to je, mít kolem sebe sdílející kruh žen a být jeho součástí. A navíc při setkávání matek a dcer můžeme my matky diskutovat o tom, co nás při výchově našich ratolestí souží! A takto se zrodil Klub hrdinek.

Klub hrdinek vzniknul proto, aby matky a dcery mohly společně poznávat a sdílet své zkušenosti a prožitky. Každý měsíc se při našem setkání konfrontujeme s životem nějaké opravdové hrdinky: sportovkyně, vynálezkyně, umělkyně, revolucionářky. Tyto ženy z celého světa představují silné vzory pro mladé dívky, které se od nich mohou poučit a být jimi inspirovány. Při diskuzích a kreativních činnost řešíme ženská témata a zaměřujeme se na to, co dokáže posílit vztahy mezi matkami a dcerami.

V minulých časech by naše dcery vyrůstaly v kruhu sester, tet, sestřenic a přítelkyň. Dnešní kultura však přispívá k tomu, že mateřství vzbouzí u našich dcer obavy a vede k osamocení. Naše setkávání jsou pro nás protilátkou, protože nám poskytují kruh uvědomělé podpory při našich každodenních výchovných a mateřských úkolech.

Spisovatelka a básnířka Jeanette Leblanc napsala: „Kruh žen může být tou největší silou, jíž má lidstvo k disposici. Máte-li nějaký na blízku, připojte se k němu. Potřebujete-li takový kruh, hledejte ho.“

Lidská biologie nepředpokládá mateřství o samotě. Předáváním pozitivního účinku ženských kruhů na vztahy mezi matkami a dcerami vytváříme měkké hnízdo, v němž mladá dívka ví, kam patří, a ve kterém se cítí natolik bezpečně, že můž e vzlétnout, protože ví, že se má vždy kam vrátit.

Meliá Keeton-Digby je matkou tří dětí a autorkou knihy El Club de Heroínas: un círculo de empoderamiento de madres e hijas, publikované nakladatelstvím Publicación de mujer en dubnu 2016. Je zakladatelkou webové stránky www.themotherdauaghternest.com.

  1. (Pozn. překladatele) La Leche League/Liga La Leche je mezinárodní nezisková organizace, založená roku 1956 ve Spojených Státech. Je světově uznávanou autoritou v oblasti kojení, jedním z hlavních socioů Světové zdravotnické organizace a Světové aliance na podporu kojení. Je rovněž jedním z hlavních socioů Světového týdne kojení. V češtině je možné nalézt podrrobnější informace na stránkách http://www.rodina.cz/LLL/, které však nebyly již přes 10 let aktualizovány. V ČR v současné době nepůsobí žádná akreditovaná poradkyně LLL. Zájemkyně o poradenství v češtině či matky, které by se poradkyní LLL chtěly stát, mohou kontaktovat Míšu Laudicina. Míša je akreditovanou poradkyní LLL Italia, matkou tří dětí a trvale žije v Terstu; alespoň jednou ročně se vrací do Českého Krumlova, odkud pochází.

Correo electrónico de Míša Laudicina: lllmisha@libero.it   Móvil (whatsapp): 0039 347 2925 336

2. (Pozn. překladatele) V současnosti čítá Liga La Leche zhruba 6500 akreditovaných poradkyň ve více než 70 zemích celého světa. Všechny poradkyně jsou dobrovolnice. Matka, která by se chtěla stát poradkyní, musí mít osobní zkušenost s kojením (kojit alespoň jedno dítě po dobu minimálně 12 měsíců). Akreditované poradkyně mají povinnost se pravidelně doškolovat. Nemají žádný „certifikát“ – pokud někdo toto uvádí, jedná se o lživou informaci.