Εξήγηση για τη δήλωση “Black Lives Matter: Ένα βίωμα” από το Διοικητικό Συμβούλιο της LLLI